Letní škola
zdravotnického práva

Přihláška
Zdravotnické právo je multidisciplinárním oborem, kterému se dostává stále více pozornosti.

Jsme studenti a absolventi právnických a lékařských fakult. Spojilo nás nadšení pro zdravotnické právo, bioetiku a zdravotnictví. V srpnu 2020 jsme pro Vás proto uspořádali již třetí ročník Letní školy zdravotnického práva. Jejím cílem je propojovat právníky a zdravotníky, studenty i čerstvé absolventy. V neformálním prostředí horské chaty se scházíme s předními odborníky z ČR i zahraničí, učíme se a debatujeme o aktuálních tématech.

Program vždy tvoří série přednášek a workshopů věnovaných zejména tématům práv a povinností při poskytování zdravotních služeb, zdravotního pojištění i veřejného zdraví. Mezi naše lektory v minulosti patřili bývalý ministr zdravotnictví či několik absolventů Cambridge či Oxford University.

První ročník proběhl v září 2018 v Praze na půdě Právnické fakulty UK (a nejen tam).

Druhý ročník se konal na Patejdlově boudě v Krkonoších v září 2019.

Program 2020

Program Letní školy zdravotnického práva 2020 (PDF)

Program tvořila série přednášek a diskuzních seminářů věnovaných aktuálním otázkám ve zdravotnictví, se zaměřením na následující tematické okruhy:

Semináře jsou vždy vedeny experty z teorie i praxe práva, ale i dalších oborů se zdravotnictvím souvisejících. Mezi lektory třetího ročníku patřili:

Organizační záležitosti

Místo: Patejdlova bouda u Špindlerova Mlýna
Termín: 23. - 29. 8. 2020
Cena: 3.800 Kč studenti, 4.200 Kč ostatní

Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi.

Studiem se rozumí soustavná příprava na budoucí povolání ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Místo konání, Patejdlova bouda, je horská chata Univerzity Karlovy obklopená krkonošskými svahy nabízející pohodlné ubytování s možností řady sportovních a rekreačních aktivit.

Přihlášky

Přihlašování na Letní školu zdravotnického práva 2020 skončilo dne 31. 5. 2020.

Kontakt

info@lszp.cz

facebook stránka: Common Law Society

IČ: 67983146

Nám. Curieových 901/7 110 00 Praha 1

GDPR

Navrhnul Štěpán Cimler, 2020